Program

Vzdělávací akce bude v rámci celoživotního vzdělávání ohodnocena 31 body České lékárnické komory.

  • Pátek 19. 4. 2024 byl ohodnocen 18 body do celoživotního vzdělávání ČLnK.
  • Sobota 20. 4. 2024 byla ohodnocena 13 body do celoživotního vzdělávání ČLnK.

Program bude průběžně aktualizován.

Pátek 19. 4. 2024

9.00–9.10 Zahájení kongresu
9.10–10.20 Medicamenta nova
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Modulace S1P receptoru ozanimodem v terapii zánětlivých onemocnění

Urbánek K.

Finerenon u pacientů s diabetem a chronickým onemocněním ledvin

Orság J.

Nové léky v terapii nespavosti

Vaněk J.
10.20–10.50 Aktuality do vaší lékárny I

Infekce dolních močových cest v praxi
Přednáška podpořená společností Onapharm, s. r. o.

Emmer J.

Systémová enzymoterapie (SET) – prokázané imunomodulační účinky a efekt vehikula
Přednáška podpořená společností MUCOS Pharma s. r. o.

Matušková J.
10.50–11.20 Přestávka
11.20–12.20 Aktuality z práva pro farmaceuty
Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík

Tradiční přednáška shrnující novinky v právních normách a jejich důsledky pro práci farmaceutů pohledem právního zástupce ČLnK

12.20–12.50 Satelitní sympozium hlavního partnera kongresu
Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Lékárna – první i poslední linie nejen v terapii periferní neuropatie

Šimandl O.
12.50–13.50 Přestávka na oběd
13.50–15.20 Léčba obezity – kde jsme v roce 2024
MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D.

Kde je bariatrie v roce 2024? Má ještě význam v léčbě obezity?

Pichlerová D.

Novinky ve farmakoterapii obezity – nové obzory

Šrámková P.

Novinky v konzervativní léčbě obezity

Hlavatá K.
15.20–15.35 Aktuality do vaší lékárny II

Chronické žilní a hemoroidální onemocnění – co vše můžeme pro pacienta udělat v lékárně?
Přednáška podpořená společností SERVIER s. r. o.

Bačová H.
15.35–16.05 Přestávka
16.05–16.25 Aktuality do vaší lékárny III

Léčba a úleva od projevů gynekologických zánětů z pohledu gynekologa
Přednáška podpořená společností Angelini Pharma Česká republika s. r. o.

(přednášející bude doplněn)
16.25–18:00 Léky se závislostním potenciálem z pohledu farmaceuta
PharmDr. Ivana Tašková

Závislost, co o ní víme

Šantrůčková V.

Léčiva se závislostním potenciálem (IP)

Tašková I.

Závislost v praxi farmaceuta

Oktábec Z.

Sobota 20. 4. 2024

9.00–10.30 Fytoterapie
doc. PharmDr. Lenka Tůmová, Ph.D.

Neočekávané projevy toxicity: látky kontaminující u léčivých rostlin, sinic, řas a hub a v doplňcích stravy

Chlebek J

Fytoterapie při léčbě drobných poranění a kožních infekcí

Karlíčková J.

Alergeny přírodního původu

Tůmová L.
10.30–10.45 Aktuality do vaší lékárny IV

Využitie synergie imunomodulácie a synbiotík v praxi
Přednáška podpořená společností Imunoglukan CZ, s.r.o.

Kuniaková R
10.45–11.15 Přestávka
11.15–12.45 První pomoc pro farmaceuty
MUDr. Eva Jiráčková

Spolupráce se záchrannou službou: převzetí pacienta posádkou záchranné služby

Jiráčková E.

„Odborná“ laická resuscitace

Mezulianík R.

Kritické dítě z pohledu ZZS, lze se zbavit obav při péči o dítě v PNP?

Oborská K.
12.45–13.45 Polední přestávka
13.45–15.15 Pokroky ve farmacii
Odborný garant: PharmDr. Pavel Grodza

Z Hané do celého světa

Rádl S.

Přecitlivělost na léky

Rathouská J.

Návrh a vývoj nových antituberkulotik s využitím počítačových simulací

Zítko J.
15.15 Losování ankety, závěr kongresu

IP - interaktivní přednáška

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

menuchevron-down