Program

Vzdělávací akce je rámci celoživotního vzdělávání ohodnocena 22 body České lékárnické komory. Pro obdržení certifikátu o úspěšném absolvování kongresu je zapotřebí zhlédnout alespoň 75 % (374 minut) odborného programu. On-line stream kongresu se uskuteční 18. června 2021 a celý jeho záznam bude pro registrované k dispozici až do konce září 2021. Po celou dobu bude jeho zhlédnutí ohodnoceno body pro lékárníky.

Sborník abstrakt najdete ZDE

Programové bloky

9:00 Úvodní slovo
PharmDr. Pavel Grodza
9:05 Dermatologie
MUDr. Silvie Rafčíková
Jak na plísněRafčíková S. Jak na aknéMičaníková H. Jak na atopický ekzémTomaško L. Jak na fotoprotekciRafčíková S.
10:40 Aktuality z vaší lékárny
Hemoroidální onemocnění – komplexní terapie v souladu s novými doporučeními. Aneb není vždy nutné použití lokálního anestetika Kroupová G.Vaginální diskomfort Emmer J.
11:45 Aktuality z práva pro lékárníky
Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík
13:30 Kardiologie
prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Kombinační léčba hypertenze v roce 2021Václavík J. Moderní farmakoterapie srdečního selháníLazárová M.NOAC v léčbě kardiovaskulárních onemocnění v roce 2021Plášek J.
15:05 Pokroky ve farmacii
PharmDr. Pavel Grodza
Alzheimerova demence – od patofyziologie k terapeutickým intervencímKorábečný J. Fytodermatitidy aneb rostlinné drážděníKarlíčková J. Imunoterapie v onkologii - plusy a mínusy checkpoint inhibitorůGoněc R.
16:50 Covid-19 mezioborově
Sars-CoV-2 pohledem mikrobiologaŠtosová T. Infekce covid-19 pohledem infekcionistyProkeš Z. Embolie plicní a postCOVIDZela O. OčkováníBěhal R.
18:35 Lékové formy a zdravotnické prostředky v praxi
PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D., PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.
Rozdělení a základní principy aplikace vaginálních lékových foremKováčik A. Zdravotnické prostředky v terapii inkontinenceVraníková B.

Archiv 15. kongresu Praktického lékárenství

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

crossmenuchevron-down