Úvodní slovo

Po více než roční „covidové pauze“ se těšíme na tradiční a oblíbený kongres pro lékárníky snad už opět v prezenční podobě.

Připravujeme aktuální a prakticky zaměřený program, jehož témata vybíráme na základě přání účastníků vyjádřených v anketách. Nebudou chybět pravidelné prvky programu – Aktuality z práva pro farmaceuty, Pokroky ve farmacii či Medicamenta nova – doplněné o další zajímavé přednášky z medicíny a farmacie.

V jarní Olomouci se budeme těšit na všechny, kdo chtějí využít možnosti setkání s kolegy a dozvědět se novinky v oboru.

Pořadatel
Společnost SOLEN, s. r. o., a časopis Praktické lékárenství
Záštita
Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s., Sekce lékárenství
Prezidenti konference
PharmDr. Pavel Grodza

Aktuality

V roce 2022 se potkáme v hotelu Flora

V roce 2021 se náš kongres přesunul do on-line prostoru, následující již 16. ročník Kongresu Praktického lékárenství však připravujeme opět prezenční formou v Hotelu Flora v Olomouci. Před dvěma lety se účastníkům atmosféra hotelu i jeho zázemí líbilo, takže se na tyto prostory budeme těšit i v tomto roce.

Prezident kongresu

Prezidentem kongresu zůstává „guru českého lékárenství“ PharmDr. Pavel Grodza, předseda výboru Sekce lékárenství České farmaceutické společnosti ČLS JEP. Opět bude předsedat i bloku Pokroky ve farmacii.

Fandíme mladým lékárníkům

Podporujeme mladé lékárníky, a proto mají účastníci do 35 let na naší konferenci registrační poplatek s 50% slevou. Abychom vám mohli slevu uplatnit, nezapomeňte při registraci uvést do poznámky vaše datum narození.

  • Spolupracujeme s předními odborníky české farmacie a medicíny.
  • Program tvoříte vy – témata vybíráme na základě preferencí z účastnických anket.
  • Připravujeme interaktivní přednášky a kazuistiky.

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

crossmenuchevron-down