Úvodní slovo

17. ročník Kongresu Praktického lékárenství se uskuteční v tradičním termínu koncem dubna. Vracíme se do velkorysých prostor olomouckého Clarion Congress hotelu se záměrem připravit všem účastníkům komfort, na který byli zvyklí před rokem 2020.

Stejně jako v předchozích letech plánujeme spoustu zajímavých přednášek vybraných podle přání účastníků vyjádřených v anketách. Kromě tradičních bloků (Medicamenta nova, Pokroky ve farmacii) se letos zaměříme především na nejstarší a nejmladší pacienty. Opět se můžete těšit na vynikající přednášející z různých medicínských i farmaceutických pracovišť po celé České republice a diskuze s nimi.

Přijeďte získat nové informace i užitečné kontakty do jarní Olomouce.

Pořadatel
Společnost SOLEN, s. r. o., a časopis Farmacie pro praxi
Záštita
Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s., Sekce lékárenství
Prezidenti konference
PharmDr. Pavel Grodza

Aktuality

Fandíme mladým lékárníkům

Podporujeme mladé lékárníky, a proto mají účastníci do 35 let na naší konferenci registrační poplatek s 50% slevou. Abychom vám mohli slevu uplatnit, nezapomeňte při registraci uvést do poznámky vaše datum narození.

V roce 2023 se potkáme v Clarion Congress hotelu Olomouc

Vracíme se do velkorysých prostor olomouckého Clarion Congress hotelu se záměrem připravit všem účastníkům komfort, na který byli zvyklí před rokem 2020.

Prezident kongresu

Prezidentem kongresu zůstává „guru českého lékárenství“ PharmDr. Pavel Grodza, předseda výboru Sekce lékárenství České farmaceutické společnosti ČLS JEP. Opět bude předsedat i bloku Pokroky ve farmacii.

  • Spolupracujeme s předními odborníky české farmacie a medicíny.
  • Program tvoříte vy – témata vybíráme na základě preferencí z účastnických anket.
  • Připravujeme interaktivní přednášky a kazuistiky.

Partneři akce

Hlavní partner

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

menuchevron-down