Úvodní slovo

Srdečně zveme na 18. ročník Kongresu Praktického lékárenství, který se uskuteční v tradičním termínu na konci dubna, a to opět v příjemných prostorech olomouckého Clarion Congress hotelu.
Stejně jako v minulých letech jsme vybrali nejzajímavější témata z účastnických anket a připravujeme aktuální a prakticky zaměřené přednáškové bloky. Tradičně zazní velmi oblíbená přednáška o právních aktualitách a znovu zařadíme i bloky Medicamenta nova a Pokroky ve farmacii.

Můžete se těšit na skvělé přednášející z různých medicínských a farmaceutických institucí z celé České republiky a samozřejmě na aktivní diskuze s nimi.

Věříme, že Kongres Praktického lékárenství dosáhne plnoletosti v té nejlepší formě.

Pořadatel
Společnost SOLEN, s. r. o., a časopis Farmacie pro praxi
Záštita
Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s., Sekce lékárenství
Prezidenti konference
PharmDr. Pavel Grodza

Aktuality

V roce 2024 se potkáme v Clarion Congress hotelu Olomouc

Vracíme se do velkorysých prostor olomouckého Clarion Congress hotelu se záměrem připravit všem účastníkům komfort, na který byli zvyklí před rokem 2020.

Prezident kongresu

Prezidentem kongresu zůstává „guru českého lékárenství“ PharmDr. Pavel Grodza, předseda výboru Sekce lékárenství České farmaceutické společnosti ČLS JEP. Opět bude předsedat i bloku Pokroky ve farmacii.

Cestujte pohodlně a neřešte parkování

Parkování v hotelových garážích nebude možné. Parkování v blízkém okolí je také značně omezeno, parkovací plochy jsou zaplněny od brzkých ranních hodin a najít volné místo je velmi obtížné.

Přijeďte do Olomouce vlakem a ušetřete si starosti s parkováním. Kongres se koná v Clarion Congress Hotelu Olomouc, který se nachází naproti hlavnímu vlakovému nádraží a nedaleko autobusového nádraží.

Tipy na nejbližší parkovací plochy v okolí místa konání naleznete ZDE.

  • Spolupracujeme s předními odborníky české farmacie a medicíny.
  • Program tvoříte vy – témata vybíráme na základě preferencí z účastnických anket.
  • Připravujeme interaktivní přednášky a kazuistiky.

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

menuchevron-down