Úvodní slovo

Srdečně zveme na 19. ročník kongresu Praktického lékárenství, který se uskuteční opět v příjemných prostorech olomouckého Clarion Congress hotelu.
Stejně jako v minulých letech jsme vybrali nejzajímavější témata z účastnických anket a připravujeme aktuální a prakticky zaměřené přednáškové bloky. Tradičně zazní velmi oblíbená přednáška o právních aktualitách a znovu zařadíme i bloky Medicamenta nova a Pokroky ve farmacii.

Můžete se těšit na skvělé přednášející z různých medicínských a farmaceutických institucí z celé České republiky a samozřejmě na aktivní diskuze s nimi.

 

Spolupracujeme s předními odborníky české farmacie a medicíny.

Program tvoříte vy – témata vybíráme na základě preferencí z účastnických anket.

Připravujeme interaktivní přednášky a kazuistiky.

Pořadatel
Společnost SOLEN, s. r. o., a časopis ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE
Záštita
Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s., Sekce lékárenství
Prezident kongresu
PharmDr. Pavel Grodza

Aktuality

V roce 2025 se potkáme v Clarion Congress hotelu Olomouc

Vracíme se do velkorysých prostor olomouckého Clarion Congress hotelu se záměrem připravit všem účastníkům komfort, na který byli zvyklí před rokem 2020.

Prezident kongresu

Prezidentem kongresu zůstává „guru českého lékárenství“ PharmDr. Pavel Grodza, místopředseda výboru Sekce lékárenství České farmaceutické společnosti ČLS JEP. Opět bude předsedat i bloku Pokroky ve farmacii.

Cestujte pohodlně a neřešte parkování

Parkování v hotelových garážích nebude možné. Parkování v blízkém okolí je také značně omezeno, parkovací plochy jsou zaplněny od brzkých ranních hodin a najít volné místo je velmi obtížné.

Přijeďte do Olomouce vlakem a ušetřete si starosti s parkováním. Kongres se koná v Clarion Congress Hotelu Olomouc, který se nachází naproti hlavnímu vlakovému nádraží a nedaleko autobusového nádraží.

Tipy na nejbližší parkovací plochy v okolí místa konání naleznete ZDE.

Víte, že od roku 2024 se spojují 2 významné farmaceutické časopisy?

Od nového roku dochází ke spojení časopisů Farmacie pro praxi (pův. Praktické lékárenství vydavatelství Solen) a Česká a slovenská farmacie (časopis ČFS) do nového periodika s názvem ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE.

Zásadní změnou (právě pod vlivem Farmacie pro praxi) bude posun od původně spíše akademického zaměření České a slovenské farmacie k článkům vybíraným s ohledem na praktické využití publikovaných informací. V každém čísle také najdete autodidaktický test.

Předplaťe si inovovaný časopis s 25% slevou.

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

menuchevron-down