Archiv akcí

17. kongres Praktického lékárenství (2023)
Abstrakta
PR Zpráva
16. kongres Praktického lékárenství (2022)
Abstrakta
PR Zpráva
15. kongres Praktického lékárenství (2021)
Abstrakta
PR Zpráva
14. kongres Praktického lékarenství (2020)
Abstrakta
PR Zpráva
13. kongres Praktického lékarenství (2019)
Abstrakta
PR Zpráva
12. kongres Praktického lékárenství (2018)
Abstrakta
PR Zpráva
11. kongres Praktického lékarenství (2017)
Abstrakta
PR Zpráva
10. kongres Praktického lékárenství (2016)
Abstrakta
PR Zpráva

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

menu