Cena

Registrační poplatek je 350 Kč

Při registraci prosíme o uvedení vašich členských čísel ČLnK, která jsou potřeba ke schválení bodů ČLnK.

Po kliknutí na tlačítko REGISTRACE stačí vyplnit jednoduchý formulář, následně budete kontaktováni naším týmem a bude vám poslána faktura. Přístupové údaje včetně odkazu na sledování on-line konference vám budou poslány 16. 6. 2021 na e-mail uvedený při registraci. Tyto přístupové údaje budou následně sloužit i pro sledování archivu akce, který bude k dispozici do 30. září 2021.

Možnosti registrace

  • E-mailem: Můžete se zaregistrovat na e-mail registrace@solen.cz. Uveďte prosím jméno, příjmení, tituly, e-mailovou adresu, fakturační údaje a Vaše ČLnK ID.

Hromadná registrace: Chcete-li registrovat více lékařů najednou, kontaktujte, prosím, Elišku Pančochovou na e-mail registrace@solen.cz, která Vám ráda pomůže. Ke každému lékárníkovi je potřeba uvést jeho jméno, příjmení, tituly, e-mailovou adresu a ČLnK ID. Na jeden e-mail není možné registrovat více uživatelů!

 

Nabídka zvýhodněného poplatku končí za:

Registrovat za zvýhodněnou cenu

Archiv 15. kongresu Praktického lékárenství

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

crossmenuchevron-down